Kalendář akcí  

červen 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
   
Logo Jihoeskho kraje

Logo 100 let koly

Logo EU penze kolm

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.:  MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. 5. 2020 a v souladu se Souborem hygienických pokynů pro školy a školská zařízení, rozhodl ředitel školy o následující úpravě způsobu vzdělávání a poskytování poradenských služeb od 1.6.2020 do 30.6.2020.

 

 

 

Mateřská škola a základní škola při zdravotnickém zařízení

 • provoz zahájen 11.5.2020

Mateřská škola

 • provoz denně od 8:00 do 15:00 - předem přihlášené děti , stravování zajištěno
  (provoz obnoven od 25.5.2020)

Přípravná třída základní školy

 • provoz denně od 8:00 do 15:00 - předem přihlášené děti , oběd zajištěn pouze pro děti, které mají přihlášku ke stravování ve ŠJ Rudolfovská
  (provoz obnoven od 25.5.2020)

Základní škola speciální

 • provoz denně od 8:30 do 11:30 – nástup třeba domluvit s ředitelem školy, stravování není zajištěno
  (provoz obnoven od 1.6.2020)

Základní škola – 1. stupeň (1. – 5. ročník)

 • provoz denně od 9:00 do 12:00 – nástup třeba domluvit s ředitelem školy, stravování není zajištěno
  (provoz obnoven od 3.6.2020)

Základní škola – 2. stupeň (6. – 9. ročník)

 • žákům je umožněna přítomnost ve škole pro předem dohodnuté individuální nebo skupinové konzultace, odevzdání a převzetí učebnic, pomůcek, školních a osobních potřeb  - pravidla budou upřesněna
  (provoz obnoven od 8.6.2020)

Praktická škola dvouletá

 • žákům, kteří v roce 2020 vykonají závěrečnou zkoušku, je umožněna přítomnost ve škole pro předem dohodnuté individuální nebo skupinové konzultace (od 11.5.2020)
 • závěrečné zkoušky proběhnou 2.6.2020 (praktická část) a 9.6.2020 (teoretická část) podle zvláštních pravidel
 • ostatním žákům je umožněna přítomnost ve škole pro předem dohodnuté individuální nebo skupinové konzultace, odevzdání a převzetí učebnic, pomůcek, školních a osobních potřeb  - pravidla budou upřesněna
  (provoz obnoven od 8.6.2020)

Osobní přítomnost dětí a žáků ve škole není povinná, hlavní vzdělávací aktivity budou nadále probíhat distanční formou (informace na webových stránkách školy, komunikace elektronickou poštou a vyzvedávání učebních materiálů ve škole).

Školní družina a školní klub

 • Provoz školní družiny a školního klubu nebude do 30.6.2020 obnoven.

Speciálně pedagogické centrum

 • provoz speciálně pedagogického centra (SPC) probíhá po vzájemné domluvě s klienty

Provoz školy a SPC se řídí pokyny uvedenými v Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení, které jsou dostupné na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss  nebo v kanceláři školy. Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte, žáka nebo klienta, nebo zletilý žák písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Další informace budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách školy a osobně předávat telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Pro více informací využijte naše odkazy:

 

Informace pro žáky a zákonné zástupce Informace pro učitele

   
© Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Štítného 3, České Budějovice