Kalendář akcí  

říjen 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
   
Logo Jihoeskho kraje

Logo 100 let koly

Logo EU penze kolm

Mimořádné opatření

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.:  MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. 5. 2020 a v souladu se Souborem hygienických pokynů pro školy a školská zařízení, rozhodl ředitel školy o následující úpravě způsobu vzdělávání a poskytování poradenských služeb od 1.6.2020 do 30.6.2020.

Provoz školy v červnu 2020

Mateřská škola a základní škola při zdravotnickém zařízení

 • provoz zahájen 11.5.2020

Mateřská škola

 • provoz denně od 8:00 do 15:00 - provoz obnoven od 25.5.2020

Přípravná třída základní školy

 • provoz denně od 8:00 do 15:00 - provoz obnoven od 25.5.2020

Základní škola speciální

 • provoz denně od 8:30 do 11:30 - provoz obnoven od 1.6.2020

Základní škola – 1. stupeň (1. – 5. ročník)

 • provoz denně od 9:00 do 12:00 – provoz obnoven od 3.6.2020

Základní škola – 2. stupeň (6. – 9. ročník) a Praktická škola dvouletá

 • žákům je umožněna přítomnost ve škole od 9:30 do 11:00 hodin pro individuální nebo skupinové konzultace, odevzdání a převzetí učebnic, pomůcek - provoz obnoven od 8.6.2020
  • Pondělí – třída IX. (8., 15. a 22.6.2020)
  • Úterý – třídy P2A a P2B (16. a 23.6.2020)
  • Středa – třída VI. (10., 17. a 24.6.2020)
  • Čtvrtek – třída VII. (11., 18. a 25.6.2020)
  • Pátek – třída VIII. (12., 19. a 26.6.2020)
 • závěrečné zkoušky proběhnou 2.6.2020 (praktická část) a 9.6.2020 (teoretická část) podle zvláštních pravidel

Před prvním vstupem do školy předloží zákonný zástupce dítěte nebo žáka písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Osobní přítomnost dětí a žáků ve škole není povinná, hlavní vzdělávací aktivity budou nadále probíhat distanční formou (informace na webových stránkách školy, komunikace elektronickou poštou a vyzvedávání učebních materiálů ve škole).

Ukončení školního roku a předání vysvědčení

Pobyt žáků základní školy speciální (pondělí až pátek, 8:30 – 11:30 hodin) a 1. stupně základní školy (pondělí až pátek, 8:30 – 11:30 hodin) bude ukončen v pátek 26.6.2020. Do té doby je vhodné, aby si žáci nebo zákonní zástupci žáků po domluvě s třídními učiteli vyzvedli osobní věci ze tříd a šaten a odevzdali učebnice a zpracované úkoly z distančního vzdělávání.  V pondělí 29.6.2020 nebude žákům vstup do školy umožněn.

Vysvědčení bude vydáno v úterý 30.6.2020. Vysvědčení mohou převzít:

 • Žáci první vyučovací hodinu (od 8:00 do 8:45 hodin) – pro první vstup do školy musí mít vyplněné četné prohlášení (netýká se žáků, kteří navštěvovali školu a předložili čestné prohlášení již dříve).
 • Zákonní zástupci žáků po ukončení první vyučovací hodiny (od 8:45 do 11:30 hodin), ve dnech 1. – 3.7.2020 v době od 8:00 do 11:30 v kanceláři školy, případně po předchozí domluvě s ředitelem školy na telefonním čísle 602 635 722 nebo na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
 • Nevyzvednutá vysvědčení bude možno vyzvednout v září 2020 po zahájení nového školního roku.

Provoz přípravné třídy základní školy a mateřské školy se do 30.6.2020 nemění (pondělí až pátek, 8:00 – 15:00 hodin).

Školní družina a školní klub

 • Provoz školní družiny a školního klubu nebude do 30.6.2020 obnoven.

Speciálně pedagogické centrum

 • provoz speciálně pedagogického centra (SPC) probíhá po vzájemné domluvě s klienty

Provoz školy a SPC se řídí pokyny uvedenými v Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení, které jsou dostupné na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss  nebo v kanceláři školy. Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte, žáka nebo klienta, nebo zletilý žák písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Další informace budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách školy a osobně předávat telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Pro více informací využijte naše odkazy:

 

Informace pro žáky a zákonné zástupce Informace pro učitele

   
© Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Štítného 3, České Budějovice