Kalendář akcí  

září 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
   
Logo Jihoeskho kraje

Logo 100 let koly

Logo EU penze kolm

 

Přípravná třída ZŠ

Štítného 3, České Budějovice 

Ve školním roce 2009/2010 začala pracovat na naší škole přípravná třída, do které jsou zařazovány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Cílem je připravit děti na úspěšný vstup do 1.třídy, zvládnout těžkosti spojené s nástupem do školy a předejít tak školní neúspěšnosti.

Ve školním roce 2018/2019 nebyla z důvodu legislativních změn přípravná třída otevřena – do přípravné třídy bylo možné zařazovat děti pouze s odkladem školní docházky a z tohoto důvodu nebyla třída naplněna do potřebného počtu dětí.

Od školního roku 2019/2020 opět usilujeme o otevření přípravné třídy. Do této třídy lze zařadit děti, které dosáhly pěti let do 31.8.2019 a také děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. Přípravná třída je jedním ze způsobů plnění povinného předškolního vzdělávání.

O zařazování dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na doporučení školského poradenského zařízení.

Personální zabezpečení

  • učitelka se zaměřením na speciální pedagogiku, popř. speciální pedagog
  • asistent pedagoga

 pt 001pt 002

 

 

 

 

 

 

Organizace výuky:

Vzdělávání v přípravné třídě probíhá 4 hodiny denně. Vyučovací hodiny realizujeme formou her, zájmových činností a pobytu v přírodě. Jsou rozděleny do kratších časových úseků, jednotlivé činnosti se v průběhu dne střídají a prolínají navzájem. S dětmi pracujeme nenásilnou formou, klademe důraz na přirozenost a na rovnoměrné naplňování všech dětských potřeb a stejně tak i na vytváření vhodných podmínek, podnětných k učení dítěte v nejširším slova smyslu.

Ve školním roce probíhá řada akcí, kterých se děti společně účastní: např. návštěvy filmových a divadelních představení, výstav a koncertů, planetária, knihovny, sportovních a dětských dní, výletů do přírody, návštěvy vzdělávacích pořadů pro děti v Alšově galerii a Domě umění v Českých Budějovicích, spolupráce s ekologickým sdružením Cassiopeia, návštěva velikonočních a vánočních trhů, canisterapie se sdružením Hafík. Dále mohou děti navštěvovat naši vlastní keramickou dílnu a řadu dalších aktivit.

Děti mohou navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně.

Prostorové zabezpečení:

Vlastní zázemí se školní třídou, relaxační místností a šatnou.

Cvičná kuchyňka, tělocvična, počítačová učebna, keramická dílna, školní zahrada…

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu byl vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a při jeho tvorbě byly využity prvky Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.​​

ŠVP přípravné třídy

​Tyto stránky jsou určeny především rodičům, kteří si přejí, aby se jejich dítě bezproblémově začlenilo do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházelo se tak u něj případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, která by mohla ohrozit průběh jeho dalšího vzdělávání a tím i další perspektivy v jeho životě.

Leták přípravné třídy

 

 

   
© Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Štítného 3, České Budějovice