Vytisknout

 

Školní družina a školní klub

Sídlo ŠD a ŠK:

 

Štítného 3, České Budějovice

sd stitasd stitb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Informační leták

Provoz školní d​​​ružiny a školního klubu

Školní družina/klub poskytuje zájmové vzdělávání dětem z přípravné třídy, žákům základní školy, základní školy speciální a praktické školy dvouleté.

Školní družina a školní klub vykonává činnost pouze ve dnech školního vyučování. Zájmové vzdělávání organizuje především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Při základní škole pracují 3 oddělení školní družiny a 1 oddělení školního klubu.

Do školní družiny jsou zařazování děti z přípravné třídy a žáci prvního stupně základní školy.

Do školního klubu jsou zařazováni žáci druhého stupně základní školy a žáci praktické školy dvouleté.

V každém oddělení školní družiny a školního klubu pracuje jeden vychovatel/ka, v případě potřeby je přítomen asistent/ka pedagoga.

Provozní doba ŠD, ŠK:

V době prázdnin nebo mimořádného volna je provoz ŠD přerušen.


Aby nebyla narušována činnost oddělení školní družiny, jsou pro odchody účastníků zájmového vzdělávání domů stanoveny tyto doby: od 11:40 do 12:30 hodin, a od 15:00 hodin dle zápisových lístků. Není možné vyzvedávat účastníky zájmového vzdělávání od 12:30 do 15:00 hodin z důvodu odchodu do školní jídelny, následnému pobytu venku a narušování plánovaných činností v družině.

Aby nebyla narušována činnost oddělení školního klubu, je pro odchody účastníků zájmového vzdělávání domů stanovena doba od 15:00 hodin dle zápisových lístků. Není možné vyzvedávat účastníky zájmového vzdělávání dříve z důvodu odchodu do školní jídelny, následnému pobytu venku a narušování plánovaných činností v klubu.

Přihlašování do ŠD a ŠK:

Pokud chce rodič využít služeb školní družiny nebo školního klubu, je třeba odevzdat zápisní list při nástupu dítěte do školní družiny, školního klubu. Odhlásit dítě ze školní dužiny/klubu je možné na základě písemného oznámení.

Přednostně budou přijímáni žáci dojíždějící a děti pracujících rodičů do naplnění kapacity. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Veškeré změny týkající se dítěte (např. zdravotní stav, změna telefonního čísla rodičů, odchody aj.) oznámí zákonní zástupci písemnou formou vychovatelkám školní družiny/klubu.

Povinnost zákonných zástupců:

Z bezpečnostních důvodů nelze účastníka školní družiny/klubu mimořádně uvolňovat na základě ústního vzkazu, telefonické žádosti a SMS zprávy.

Docházka do ŠD i ŠK je bezplatná.

Stravování dětí ve ŠD, ŠK:​

Upozorňujeme rodiče, kteří chtějí pro své dítě využít služeb školní družiny, že je třeba, aby mělo včas zaplaceny obědy a mohlo se stravovat ve školní jídelně. Zajištění stravování dítěte je odpovědností rodičů.

  1. Zákonní zástupci účastníků, kteří navštěvují školní družinu, jsou povinni zajistit obědy tak, aby se dítě mohlo stravovat již první pracovní den nového měsíce.
  2. Přihlašování a odhlašování obědů pro účastníky zajišťují jejich zákonní zástupci.
  3. Obědy lze odhlašovat osobně či telefonicky:
    ŠJ Rudolfovská 387 423 101

Činnost ŠD

Výchovná a vzdělávací činnost probíhá v souladu se ŠVP pro zájmové vzdělávání. Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času. V době mimo školního vyučování naplňuje školní družina/klub péči o svěřené žáky těmito pravidelnými činnostmi: