Kalendář akcí  

prosinec 2019
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
   
Logo Jihoeskho kraje

Logo 100 let koly

V pondělí 30. září oslavila naše škola 100. narozeniny. A jak oslava probíhala?
V devět hodin se otevřely prostory školy a tělocvičny pro všechny hosty, kteří měli možnost prohlédnout si výstavu výtvarných a rukodělných prací našich žáků, nahlédnout do jednotlivých tříd a seznámit se s některými pomůckami, které žáci ve výuce využívají.
V 10 hodin jsme se sešli všichni v tělocvičně, kde po slavnostním zahájení proběhlo vystoupení dětí. Nechyběly písničky s hudebním doprovodem, básničky, narozeninový dort a na závěr i společné narozeninové přání.
Po vystoupení bylo pro bývalé zaměstnance školy připraveno malé občerstvení, během kterého nahlédli do školních kronik a nad fotografiemi společně zavzpomínali na bývalá léta strávená v budově naší školy.
Oslavy se povedly a nezbývá než ještě jednou popřát naší škole:
„Naše školo, přejeme Ti všechno nejlepší, žádné mraky, samý smích, k Tvému stému výročí!“
100letlogo

Fotografie z oslavy možno vidět ZDE

V pondělí 2. září bude od  8.00 hod zahájen nový školní roky 2019/2020. Konec vyučování v 8:45 hod.

V úterý 3. září bude ukončena výuka v 11.35 hod.

Od středy 4. září se žáci vyučují dle rozvhu hodin.

konecpr

 

Ve čtvrtek 23.5.2019 se uskutečnilo školní kolo pěvecké souteže Konvalinka. Z přihlášených žáků bylo vybráno sedm do finálového kola, které proběhne v  úterý 28.5.2019. Všichni žáci předvedli vyrovnaný souboj, bylo z čeho vybírat. Postupujícím přeji hodně úspěchů ve finále letošního ročníku.

fotokonvalinka

Od 1.9.2018 se žáci základní školy vzdělávají podle nového školního vzdělávacího programu. 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.: MZPCB/01102/2018  ke stažení ZDE

Ředitel Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, České Budějovice, Štítného 3 vyhlašuje volné dny pro žáky základní školy a praktické školy dvouleté a mateřské školy v pondělí 30. dubna 2018 a v pondělí 7. května 2018.

Úplné znění rozhodnutí k nahlédnutí ZDE.

 

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu do základní školy pro školní rok 2017/2018


Informace o základní škole

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem.
Organizace poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. Základní vzdělávání je poskytováno ve třídách pro žáky s mentálním postižením, ve třídách pro žáky s autismem a ve třídách pro žáky se závažnými vývojovými poruchami učení a chování. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání získá žák stupeň základního vzdělání.
Žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem poskytuje organizace vzdělávání v základní škole speciální. Ukončením vzdělávacího programu v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.
Při základní škole speciální je zřízena třída přípravného stupně základní školy speciální.


Při základní škole je zřízena přípravná třída základní školy. Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Po absolvování přípravné třídy mohou děti nastoupit do základní školy podle místa svého bydliště, případně podle výběru školy svými zákonnými zástupci.
Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy s dokladem o udělení odkladu povinné školní docházky je možné podávat průběžně až do 30. 6. 2017.

   
© Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Štítného 3, České Budějovice