Kalendář akcí  

listopad 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
   
Logo Jihoeskho kraje

Logo 100 let koly

 

MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení​

 

V mateřské škole jsou děti vzdělávány podle ŠVP. V základní škole jsou žáci pravidelně vyučováni po dobu své hospitalizace. Výuka probíhá podle vzdělávacích programů ZŠ, ZvŠ, PŠ a dle ŠVP.​

nem sidlo

 

 

 

 

 

 

 

​Sídlo MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení:


​Boženy Němcové 54, České Budějovice


​Telefon: MŠ: 387 876 332​ ZŠ: 387 876 388
​​

 

 

 

 

 

 

   

Personální zabezpečení:

2 učitelé ZŠ, 1 učitelka MŠ, 1 vychovatelka školní družiny​

 

Základní škola

nem zsanem zsbŠkolní výuka probíhá v dopoledních hodinách na dětském oddělení v 1.-3.patře. Délka a rozsah výuky se stanoví na základě doporučení lékaře. Výuka probíhá individuálně - s každým žákem pracují pedagogičtí pracovníci školy samostatně. Vyučuje se českému jazyku, matematice, popř. ostatním předmětům. V zájmu dítěte je vhodné vzít s sebou do nemocnice jeho vlastní učebnice a psací potřeby. Další školní potřeby jsou dětem zapůjčovány. Kmenová škola může svému žákovi, který je dlouhodobě hospitalizován, poskytnout svůj ŠVP.

ŠVP ZŠ při zdravotnickém zařízení​

Školní druži​na

nem sdanem sdb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V odpoledních hodinách se mohou žáci zapojit do práce školní družiny.

Je velice důležité zbavit žáky strachu z nemoci a vhodným způsobem naplnit jejich volný čas. K dispozici jsou dětem hračky,stolní hry, knihy ze školní knihovny, stolní či počítačové hry. Po ukončení hospitalizace jsou zasílány zprávy o prospěchu a chování žáka během pobytu v nemocnici na kmenovou školu.

 

Mateřská š​kola

nem msanem msb
Mateřská škola je umístěna v 1. patře dětského oddělení. S dětmi zde pracuje 1 pedagogická pracovnice (také s kvalifikací speciální pedagogiky). Do práce s dětmi se mohou zapojit též jejich rodiče. K dispozici jsou hračky, stolní hry, dětské knihy aj. Dětem, které jsou upoutané na lůžko, je věnována individuální péče u lůžka. Každý malý pacient se rád potěší se svojí oblíbenou hračkou, knížkou, talismanem nebo hrou, kterou si přinese z domova.

ŠVP MŠ při zdravotnickém zařízení​
Dodatek k ŠVP​


V průběhu školního roku zajišťuje škola různé vzdělávací, kulturní a společenské akce: besedy, soutěže, mikulášské a vánoční besídky aj.
K nejúspěšnějším akcím již několik let patří akce STONOŽKA - HNUTÍ NA VLASTNÍCH NOHOU. Jedná se o soutěž mezinárodního významu, která pomáhá postiženým dětem.
Naše škola ve spolupráci se zaměstnanci nemocnice usiluje o to, aby se zde Vaše děti cítily co nejlépe.
ZŠ děkuje všem rodičům za spolupráci a za dary, kterými nám v rámci svých možností přispěli (papíry, kartony, pastelky, materiál na pracovní a výtvarnou výchovu).
RÁDI UVÍTÁME VAŠE NÁZORY A PŘIPOMÍNKY.

​Informační letáček MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení​

   
© Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Štítného 3, České Budějovice