Kalendář akcí  

říjen 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
   
Logo Jihoeskho kraje

Logo 100 let koly

Logo EU penze kolm

Výsledky přijímacího řízení jsou  k nahlédnutí ZDE


Ve středu 29.4.2020 proběhne zápis do základní školy a základní školy speciální. Současně je možné zapsat děti i do přípravného stupně základní školy speciální.

Základní vzdělávání je poskytováno ve třídách pro žáky s mentálním postižením, ve třídách pro žáky s autismem a ve třídách pro žáky se závažnými vývojovými poruchami učení a chování.

Ve středu dne 13.5.2020 proběhne zápis do mateřské školy. Předškolní vzdělávání je poskytováno dětem s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vadami řeči.

Přijetí dítěte do mateřské i základní školy je možné pouze na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny).

Ve školním roce 2020/2021 nebude zřízena přípravná třída základní školy. Předškolní vzdělávání dětí se zdravotním postižením je možné na základě doporučení školského poradenského zařízení realizovat v naší mateřské škole.

Další informace:

Základní škola:

Mateřská škola:

Ředitel školy vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke studiu na praktické škole dvouleté; kód oboru KKOV: 78-62-C/02 a zároveň rozhodl o tom, že se přijímací zkouška nekoná.

Termín odevzdání přihlášky do 2. 3. 2020.

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení pro přijetí ke studiu na praktické škole dvouleté
Kritéria přijímacího řízení

Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem


V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.
Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na elektronické úřední desce v sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.

 

Informace o pro​​​vozu podatelny

​​​Adresa pro doručování:

Mateřská škola, ​Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Štítného 3

370 01 České Budějovice

Úřední hodiny podatelny:​

Po - Pá 8:30 - 11:30

Elektronická adresa podatelny:

specskoly.cb@cm​ail.cz

Identifikát​or datové schránky​:

hvagydk​

 

Veřejné za​​kázky

Profil zadavatele naleznete na adrese:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj

   
© Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Štítného 3, České Budějovice