V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

- Informace pro oznamovatele protiprávního jednání (.pdf, příloha směrnice č.4)

- Formulář pro oznamování protiprávního jednání (.pdf , příloha směrnice č.5)

- Formulář pro oznamování protiprávního jednání (.docx)

 

   
© Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Štítného 3, České Budějovice