Kalendář akcí  

prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
Logo Jihočeského kraje

Logo 100 let školy

Logo EU peníze školám

Logo Doucování žáku škol

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Logo Digitalizujeme školu

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

- Informace pro oznamovatele protiprávního jednání (.pdf, příloha směrnice č.4)

- Formulář pro oznamování protiprávního jednání (.pdf , příloha směrnice č.5)

- Formulář pro oznamování protiprávního jednání (.docx)

 

Ředitel školy vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke studiu na praktické škole dvouleté; kód oboru
KKOV: 78-62-C/02 a zároveň rozhodl o tom, že se přijímací zkouška nekoná.

Termín odevzdání přihlášky do 1. 3. 2023.

Přílohy:

Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem


V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.
Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na elektronické úřední desce v sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.

 

Informace o pro​​​vozu podatelny

​​​Adresa pro doručování:

Mateřská škola, ​Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Štítného 3

370 01 České Budějovice

Úřední hodiny podatelny:​

Po - Pá 8:30 - 11:30

Elektronická adresa podatelny:

specskoly.cb@cm​ail.cz

Identifikát​or datové schránky​:

hvagydk​

 

Veřejné za​​kázky

Profil zadavatele naleznete na adrese:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj

   
© Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Štítného 3, České Budějovice